Hírek

Gazégetés a kertben szabad, vagy sem?

2015.03.28 19:35

2015/03/17 Aktuális, SZABADTÉRI TÜZEK, TŰZMEGELŐZÉS

Közeledik az első igazi, már-már melegnek ígérkező tavaszi hétvége. Ilyenkor sokan körülnéznek a kertben, összegyűjtik a növényi hulladékot, fákat metszenek, elvadult hatásokat távolítanak el, megkezdődik a kertészkedés. No és mit tesznek a növényi hulladékkal? Hát elégetik. Legalábbis ezidáig.

Minden évben a tavasz beköszöntével megnövekszik a gazégetésből keletkező tüzek száma. De szerintem senki nem szeretné, ha a saját háza, neadjisten a szomszédé leégne, mert nem figyel oda.

Nézzük először, hogy mit ír a jogszabály:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 225. § szabályozza a szabad téri tűzgyújtás szabályait.

A jogszabály szerint tilos a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben, a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladékok szabad téri égetése. Ugyanakkor az ingatlan tulajdonosa, bérlője köteles a területét száraz növényzettől mentesen tartani.

Belterületen csak akkor szabad a száraz növényzetet elégetni, ha azt a helyi önkormányzat rendeletben megengedi.

A külterületen történő növényi hulladék égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal.

A korábbi előírások meghatározták a szabad téri égetés biztonságos feltételeit, mostanra ezek az előírások belterületre vonatkozóan kikoptak a jogszabályból, de nem árt tudni őket:

Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet, veszély esetén, vagy az égetés végeztével a tüzet el kell oltani!
Az égetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
A legbiztonságosabb, ha az égetnivalónak gödröt ásunk, körbeárkoljuk, vagy egyszerre csak kis mennyiséget gyújtunk meg, majd folyamatosan adagoljuk az égetnivalót. Egy nagy égő kupac tüze sokkal veszélyesebb, kevésbé lehet kordában tartani a lángokat.
Mindig tartsunk az oltásra alkalmas vizet (például kerti slaggal), homokot, földet, kerti szerszámot a környéken, és figyeljünk, hogy ne tudjanak a lángok átterjedni épületre, autóra, vagy bármilyen más éghető anyagra.
Az égetés után alaposan oltsuk el a lángokat, és figyeljünk, hogy parázs se maradjon hátra. Szeles időben soha nem gyújtsunk tüzet!

A kertben történő kerti sütögetés, grillezés továbbra sincs megtiltva.

Tudni kell, hogy ha szabálytalanul gyújtunk tüzet, tűzvédelmi bírságra számíthatunk.

Tűzvédelmi bírság kiszabása már az első esetben kötelező:

Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő, azaz engedély (önkormányzati megengedő rendelet) nélkül gyújtottunk belterületen tüzet. A bírság minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft.

Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, tehát ha a gazégetésből tűz keletkezik, és az oltásban a tűzoltóság is részt vesz. A bírság minimális összege 200.000 Ft, maximális összege 3.000.000 Ft.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz, vagy robbanásveszélyt idéztek elő. A bírság minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

Érdemes tudni, hogy a tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Forrás:
www.gyujtoforras.hu

Gazégetésből tűz? A bírság garantált!

2015.03.28 19:42

2014/04/15 SZABADTÉRI TÜZEK, TŰZMEGELŐZÉS

A büntetések korát éljük, így teljesen jogos felvetés érkezett egy olvasótól.

Ha röviden szeretném leírni, akkor a kérdés úgy hangzott:

Ha gazt, avart égetek, és minden igyekezetem ellenére tűz lesz belőle, akkor aggódhatok-e, hogy a katasztrófavédelem megbírságol?

A kérdés kicsit bővebben így szól:

Tegyük fel, hogy engedi a helyi rendelet, hogy e hónapban mondjuk szombatonként a zártkertben nyesedéket, lekaszált és száraz füvet égessünk.

Tegyük fel, hogy időben és írásban a tűzoltóság tudomására hozom, hogy élek a lehetőséggel és tüzelni fogok, valamint két barátom négy vödör vízzel készenlétben felügyeli a tüzet, és a szabályokat is betartjuk.

Tegyük fel, hogy a tárgyi napon, reggel lekérem az aktuális met.hu előre jelzést, ami nem ír semmi olyant, hogy ne kezdhetnénk a tüzelést.

Tegyük fel, hogy a tűzoltóság újbóli hívása is megtörténik, biztos ami biztos, de semmi gond, tudnak róla.

Jól megy a dolog, több részletben égetünk, a felén már épp túl vagyunk, amikor hirtelen feltámad a szél és az iránya is megváltozik. Vödör vizek a tűzre, lapáttal földet rá és megy a tapicskolás is csakhogy a még nem égő kupacra veri a szikrát a szél és begyullad, innen meg tovább 105, szerek vonulnak, tűz eloltva.

No, kicsit hosszú bevezetés után a kérdés: ilyenkor mi van?

Megfelelő gondossággal jártam el, minden szabályt betartottam csak közben, előre nem láthatóan rossz irányba változtak a körülmények és minden igyekezet ellenére a tűzoltóknak kellett eloltani a tüzet.

Ilyenkor is jön a büntetés? Beindul a hatósági eljárás? És tényleg, gondatlan voltam-e egyáltalán?

Mivel jómagam is bizonytalan voltam a válaszban, megkerestem az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, aki a következő választ adta:

Növényzet külterületen történő égetése a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve alapvetően tilos.

Az avar és kerti hulladék belterületen történő égetésére vonatkozó szabályokat az önkormányzatok alkotják. Amelyik településnek nincs ilyen önkormányzati rendelete, ott nem szabad kerti zöldhulladékot égetni.

Amennyiben az önkormányzat rendeletében engedélyezi a kerti zöldhulladék égetését, azt előzetesen be kell jelenteni.

Ahogy a fenti olvasó írta, tüzet csak felügyelettel, oltóanyag jelenléte mellett szabad gyújtani és mindaddig felügyelet alatt kell tartani, amíg el nem oltották.

Amennyiben az ellenőrzés a teljes időtartam alatt nem tűnik biztosíthatónak, nem szabad tüzet gyújtani.

A körültekintő és szabályos égetés nem vezethet balesethez, amennyiben a tűz elharapózik az emberi gondatlanságra vezethető vissza és tűzvédelmi bírsággal sújtható.

Szóval csak óvatosan, ugyanis ha nagyobb tűz lesz a gazégetésből, akármennyire is figyelünk, bizony jön a sárga csekk, és az azon lévő összegnek garantáltan senki nem fog örülni.

Csak tájékoztatásul:

Ha a gazégetésből tűz lesz, a bírság: 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft összegig terjedhet.

Ha a gazégetésből tűz lesz, és a tűzoltóságnak kell azt eloltani, a bírság összege: 200.000 Ft - 3.000.000 Ft összeg is lehet.

A bírság kiszabását ezekben az esetekben a tűzvédelmi hatóság nem mérlegelheti, annak kiszabása kötelező.

Forrás: www.gyujtoforras.hu

Szabadtéri égetés szabályai

2015.03.28 19:23

Belterületen az avar és kerti hulladékok égetésénél az önkormányzati rendelet az irányadó, külterületen irányított égetés a katasztrófavédelem külön engedélyével végezhető.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 221-228. §-a rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásról. Az OTSZ szerint ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Az önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül, ezért törvényi felhatalmazás alapján, a belügyminiszteri rendelettel megállapított OTSZ-szel összhangban az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését. Ahol viszont ilyen rendelet nincs, ott erre is az OTSZ tiltása az irányadó.

Az OTSZ ugyancsak előírja, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

Az OTSZ alapján a kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

Külterületen irányított égetés csak engedéllyel

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a kérelmező nevét és címét,
az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
az irányított égetés indokát,
az égetéssel érintett terület nagyságát,
az égetés folyamatának pontos leírását,
az égetést végző személyek nevét, címét,
az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg (kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint) illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3000 Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § - előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem engedélyezhető.

Tűzvédelmi szabályok az irányított égetésnél

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.

A tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetésére értelemszerűen a tarlóégetés szabályait kell alkalmazni.

Erdei tűzrakóhelyen történő tűzgyújtás nem irányított égetés

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja - mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) - és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni, és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Forrás: www.langlovagok.hu

Változtak a tűzgyújtás szabályai

2015.03.28 19:20

Itt a tavasz és a régi beidegződés szerint a kerti hulladékok égetésének időszaka is, de mielőtt nekiállnánk a "tüzeskedésnek" mindenki figyelmébe ajánlom a következő írást, amelyet nem árt megszívlelni, sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat.

Aktuális olvasnivaló a Lánglovagok Tűzoltóportálról (www.langlovagok.hu):

http://www.langlovagok.hu/html/tuzor/73.shtml

És végül a jogszabály, az új OTSZ itt elérhető (www.okf.hu):

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416

ADÓ 1% 2014

2014.02.06 8:26

Tisztelt támogatóink!

Köszönjük, hogy adójuk egy százalékával 2013-ban is támogatták egyesületünk működését! Az Önök támogatásával 2013-ban 90.411 Ft összeget utalt Egyesületünk számlájára a NAV, amelyet az alapszabályunkban foglalt alaptevékenységeknek megfelelően - tűzoltás, műszaki mentés során használatos szakfelszerelések időszakos felülvizsgálatára. karbantartására, javítására és kisebb értékű, új eszközök beszerzésére fordítunk.
2014-ben adója 1%-áról 2014.02.15. és legkésőbb 2014.05.20. éjfélig van lehetősége rendelkezni, hogy támogatásával hozzájárulhasson valamely civil szervezet vagy egyház közhasznú tevékenységének ellátásához.

Ezúton is kérjük, hogy adó bevallásának elkészítésénél nyilatkozzon adója 1%-áról rendelkező nyilatkozatának kitöltésével az idén is támogassa egyesületünk működését - a település közössége, az ifjúság szabadidős- és tűzvédelmi nevelése, községünk megelőző- és mentő tűzvédelme érdekében folytatott közhasznú tevékenységében.

Adjon esélyt Önmagának, szeretteinek! Segítsen, hogy a bajban segíteni tudjunk!

ADÓSZÁMUNK:
18838439-1-16

Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete előre is köszöni a támogatásukat.

Letölthető rendelkező nyilatkozat:

http://nonprofit.hu/niok/html-export/niok_organization/170585

Régebbi hírek >>