Hírek

<< Újabb hírek
Szabadtéri tüzek és szankcionálásuk

2013.05.08 9:53

Szabadtéri tüzek megelőzése
2013.03.11
Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.
A földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.
A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben találhatók a szabadtéri tűzesetek megelőzésre, a szabadtéren végzett égetési szabályokra meghatározott kötelezettségek.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai a következők:
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
- A tervezett tarló-, nád-, gyep égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek írásban be kell jelenteni.
- Az égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- A tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
- A tarlóégetés 15 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
- Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai:
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
- Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
A szabadban végzett tűzgyújtás szabályai:
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet.
- Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. - Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- Azokban az esetekben, ha a műveletlen, száraz növényzettel borított területen tűz keletkezik a terület használóját vagy tulajdonosát attól függően kit terhel a felelősség a tűzvédelmi hatóság döntése alapján tűzvédelmi bírságot megfizetésre kell vagy lehet kötelezni.


Tűzvédelmi szabálytalanság:
1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő.
Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/: 100 000
Tűzvédelmi bírság legnagyobb mérték/Ft/: 1 000 000


Tűzvédelmi szabálytalanság:
2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.
Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/: 200 000
Tűzvédelmi bírság legnagyobb mérték/Ft/: 3 000 000


Tűzvédelmi szabálytalanság:
3. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik.
Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/: 60 000
Tűzvédelmi bírság legnagyobb mérték/Ft/: 200 000

Forrás:
http://heves.katasztrofavedelem.hu/index.php?subpage2=1&subpage1=32&subpage=1&contentId=152985Adalék a témához:
- a külterületeken keletkezett tűzesetek beazonosítása GPS koordináták alapján a Földhivatal nyilvántartása alapján történik, a bírság a nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy földhasználó részére lesz kivetve.
- amennyiben a tűz átterjed a szomszéd területére is, abban az esetben a vétlen szomszéd is számíthat a tűzvédelmi bírság kiszabására, mivel - a katasztrófavédelem szakemberei szerint - nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az ő területére
- Amennyiben olyan területen keletkezik tűz, amely nem tartozik a fent említett kategóriák egyikébe sem, úgy az ügyet a katasztrófavédelmi szakemberek tovább adják a környezetvédelem szakembereinek, így szinte minden esetben számíthatnak a meggondolatlanul, felelőtlenül tüzet gyújtók a terület nagyságától és besorolásától függő több százezer Ft-os bírságtól akár több millió Ft-os bírságra is!

A villámok veszélyei

2013.05.08 8:34

A viharok veszélyei - villámlás

Villámlással járó viharokra Magyarországon elsősorban május közepétől augusztus végéig kell számítani, ilyenkor fontos ügyelni az időjárási jelenség okozta károk és sérülések megelőzésére - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

Magyarországon évente 20-40 embert ér villámcsapás, amelyek többsége nyílt területen következik be. Felhívták a figyelmet arra, hogy a villámok a legkisebb ellenállású utat követik, így az élő szervezetek alacsony villamos ellenállásuk miatt potenciális veszélynek vannak kitéve. Egy kisebb villámcsapás által okozott áramütés is azonnali szívleálláshoz, halálhoz vezethet.

Villámláskor senki se maradjon nyílt területen, ehelyett autóba vagy épületbe húzódjanak be vihar idején. Ha ez nem megoldható, akkor se tartózkodjon senki vízben, hegytetőn, illetve magányos vagy erdőszéli fa közelében.

A természeti jelenség ellen elsősorban technikai eszközökkel lehet védekezni. Az épületekben szakszerűen kiépített villámvédelem, vagyis a villámhárító és a túlfeszültség-védelmi rendszer nagyfokú biztonságot nyújt a villámok közvetlen és közvetett hatásaival szemben - tették hozzá.

2011-ben hat villámcsapással összefüggésbe hozható jelentős tűzeset volt, és mindegyik tűz nyáron, június-augusztusban keletkezett. Tavaly két esetben indult tűzvizsgálat villámcsapás következtében keletkezett tűz miatt, idén eddig egy alkalommal.

A szélvihar, villámlás, illetve heves zivatarok során követendő magatartási szabályokról bővebb információhoz keresse fel az OKF honlapját:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus

Forrás:http://gyujtoforras.huMég egy, a témával foglalkozó írás elérhető:

http://www.boon.hu/2008/06/v9.pdf

Akár három millióba is kerülhet a tűzgyújtás

2013.04.19 17:48

Terjedhet a tűz

Kerti hulladékok égetésével kapcsolatban a katasztrófavédők különös óvatosságra intenek. Közleményük szerint kisvárosokban, falvakban gyakran találkozunk azzal, hogy a ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat égetéssel semmisítik meg. Ez azonban fokozott veszélyt is rejt magában, mind az emberre, mind a környezetre nézve.

A tűzgyújtást 24 órával előbb be kell jelenteni a katasztrófavédelemnek, hiszen a növényi hulladékok égetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek számít. Ezért az égetés helyét, időpontját, terjedelmét be kell jelenteni a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségekre telefonon.

Tudni kell azt is, hogy a településeken önkormányzati rendeletben szabályozzák, szabályozhatják, hogy az égetésre az év mely hónapjaiban, illetve mely napszakokban kerül sor.

A tűzgyújtás veszélyes tevékenység, érvényesül a fokozott veszéllyel járó tevékenységekkel kapcsolatos azon szabály, hogy szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy bódító hatású anyag hatása alatt tilos e tevékenységet folytatni.

A katasztrófavédelem ajánlása szerint, az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt. Tüzet csak szélcsendes időben szabad gyújtani! A kerti égetés során is gondoskodni kell arról, hogy már a gyújtást megelőzően megfelelő oltóanyag álljon a rendelkezésünkre, illetve a tüzet minden esetben a tevékenység végén el kell oltani, ügyelni kell arra, hogy parázs ne maradjon hátra - figyelmeztetnek a tűzoltók, hozzátéve, hogy a tüzet még másodpercekre sem szabad magára hagyni!

A fenti szabályok vonatkoznak a kerti partikra, a kerti sütésekre és főzésekre is azzal, hogy ezeket nem kell bejelenteni, valamint, hogy a sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék. Számolni kell azzal, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja.

A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük - kéri a katasztrófavédelem. A kerti partira is érvényes azonban a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabály: aki a kerti tüzet vagy a grillt kezeli, amíg e tevékenységet folytatja, és a tüzet el nem oltotta, (elvileg) nem fogyaszthat alkoholt, nem kerülhet befolyásolt állapotba.

Amennyiben baj történik, a tűz elterjed, nem tudjuk megfékezni avagy tüzet észlelünk, azt kötelesek vagyunk azonnal bejelenteni! A bejelentést megtehetik a 105-ös segélyhívó telefonszámon. Amennyiben azt észlelik, hogy valaki a tűzgyújtási szabályokat megszegi, vagy tűzgyújtási tilalom ellenére gyújt tüzet, szintén köteles bejelenteni.

Aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, az 200 ezer és 3 millió forint közötti tűzvédelmi bírsággal sújtható.

Forrás: www.pecsistop.hu

KÉMÉNYTŰZ

2013.03.25 10:45

Hasznos információk és teendők kéménytüzek keletkezése esetére és azok megelőzéséhez, egy jól összeállított írásban, melyet a Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület írásából vettünk át:


A KÉMÉNYTŰZRŐL

Nem árt, ha tudjuk, hogy miként alakulhat ki kéménytűz és, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk előzni.
Az utóbbi években, mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. használnak különféle kandallókat, kiegészítő fűtésként. A szilárd tüzeléssel fűtők esetében az intenzív fűtés, az alacsony külső hőmérséklet miatt a kéményben meg növekedett huzathatás több esetben, a kéményben lerakodott korom meggyulladását eredményezheti. A kéménytüzek esetében a koromtűz a leggyakoribb. A koromtüzek kialakulásában számos tényező játszik szerepet, azonban a legmeghatározóbb a korom lerakodása, ezáltal a kürtő leszűkülése. A jelenség magyarázata, hogy a kéményben felfelé haladó füst folyamatosan hűl, hagyományos falazott kéményben méterenként kb. 15-16 °C-ot. Bármilyen anyagot égetünk, a füst jelentős mennyiségű vízgőzt tartalmaz, ez vizes fa égetésénél intenzívebben jelentkezik. Kb. 50-70 °C között megkezdődik a víz intenzív kicsapódása a kémény kürtő falára. Az így keletkező folyadék savas kémhatású, a korom részecskék a kürtő falán megtapadva kátrányos réteget képeznek, amely a füstjáratot leszűkíti. Az intenzív fűtés és a leszűkült füstjárat miatt a kémény belső hőmérséklete megemelkedik és meggyújtja ezt a kátrányos réteget. A hőszigetelés nélküli hagyományos falazott kéményeknél jellemző ez a folyamat. A kialakult korom tüzet az alábbi fázisok jellemzik:

A koromtűz szakaszai:

1. Szakasz (kezdeti tűz fázisa)
Sűrű, sötét füst lép ki a kéményből
A hőmérséklet a kéményben kb. 600 °C
Füstkátrány gyulladási hőmérséklet 485 °C

2. Szakasz (égési fázisa)
A füst kilépés csökken, megszűnik, lángok csapnak ki a kémény fejből
A hőmérséklet a kéményben kb. 1000 °C

3. Szakasz (kifejlett tűz fázisa)
Az égés végig kialakul a kürtőben (az égést dübörgő hang kíséri)
Az égés időtartama 1-3 óra
Ez a tűz legveszélyesebb szakasza

A koromtüzek mellett kisebb számban ugyan, de a kéményeknél a következő tűz keletkezési okok alakulhatnak ki.

Kéménybe épített gerenda:
A régebbi építésű épületeknél jellemző, a kb. 400 °C-os füst hatására a kéménybe épített fagerenda beizzik, majd begyullad. Az így kialakult tűz igen veszélyes, mivel a gerendáról a tűz átterjed a fa födém szerkezetre és a tetőszerkezetre. A padláson járva érdemes meggyőződni a gerendák elhelyezkedéséről, nincsenek beépítve a kémény szerkezetbe. Amennyiben a födém miatt ezt nem lehet vizsgálni, a kéményseprő szolgáltatónál kezdeményezni kell a kémény belső kamerás vizsgálatát.

Koromzsák / tisztítóajtó hiánya, állapota:
A kémények alsó illetve felső részén a tisztítás miatt nyílásokat létesítenek, melyeket egy nem éghető anyagú ajtóval lezárnak. Ha ezek az ajtók hiányoznak, repedtek, sérültek a forró égésgázok és az égési szikrák a kéményből kijutnak és kijutva tüzet okozhatnak.

Repedt kéménytest:
Hasonlóan a sérült kémény ajtónál leírtakra a forró égésgázok és az égési szikrák a kéményből kijutnak és kijutva tüzet okozhatnak.

Füstcső helytelen bekötése:
A kéménybe rosszul csatlakoztatott fűtőberendezéseknél fordul elő ez a probléma a nem légmentesen, kellő rögzítéssel csatlakoztatott füstcső szétcsúszhat, így a kijutó forró égésgázok tüzet okoznak.

Szakszerűtlen kürtőtoldás:
Sajnos a szakértelem hiányára vezethető vissza ez a tűz keletkezési ok. Leggyakoribb probléma, hogy a kéményt nem, vagy csak kismértékben falazzák a héjazat fölé, így a padláson a kéménybe egy csövet toldanak. A cső érintkezve a tetőlécekkel, illetve a toldásnál a nem légmentes kapcsolat miatt a tűz könnyen átterjed a tetőszerkezetre.


Kéménytüzek megelőzése

1. Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelőberendezését! Házilagosan kémény kiégetést soha ne végezzen.

2. Gyakran szellőztessen! Soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan helyiségben, ahol tűzveszélyes anyagot (pl. oldószert) tartalmazó levegő van vagy ahová ilyen levegő beszivároghat!

3. Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók réseit! 1 m3 földgáz, illetve 1kg tüzelőolaj elégetéséhez 15-18 m3 levegő szükséges. 1 kg tűzifa elégetése kb. 12-15 m3 levegőt igényel. A kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon!

4. Gondoskodjék arról, hogy a tüzelőberendezés-helyiségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen!

5. Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat! Ezek a környezetet is szennyezik!

6. Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez!

7. Csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tüzelőanyagot használja!

8. Szél esetén vagy alacsony külső hőmérsékletnél a kémények huzata erősen megnőhet. Egy megfelelően beépített és működő huzatszabályozó sokat segíthet.

9. Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt égéstermék elvezető csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul ezek tűzveszélyesek.

10. Kéményét és tüzelőberendezését rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel!

A kéményseprő szolgáltatót ne tekintse, ellenségnek az Ön biztonsága érdekében szeretné a kéményt ellenőrizni.

Teendők kéménytűz esetén:

1. Tűzoltóságot értesíteni (105)

2. Képeket, éghető anyagot a kémény faláról eltávolítani

3. Tüzelőberendezésen égési levegőszabályozó kart elzárni (levegő utánpótlás csökkentése)

4. Kéménytüzet felügyelni a tűzoltóság kiérkezéséig (pincétől a padlásig)

5. Kéménytüzet vízzel oltani tilos! (a kémény belső hőmérséklete kb.1000 °C)

6. Kéményseprő szolgáltatót tájékoztatni


Tűzoltóság hívószáma: 105

Nemzetközi segélyhívó szám: 112


Vigyázzunk otthonunkra és környezetünkre!

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

ADÓ 1 % 2013

2013.03.14 7:19

Tisztelt Támogatóink!

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával 2012-ben támogatták Egyesületünk működését!

Önöknek köszönhetően 2012-ben 139471 Ft-ot utalt Egyesületünk számlájára a NAV, amelyet az alapszabályunkban foglalt alaptevékenységeknek megfelelően - tűzoltás, műszaki mentés során használatos szakfelszerelések karbantartására, javítására és kisebb értékű, új eszközök beszerzésére fordítottunk.

Ezúton kérjük, hogy az idei, 2013-as évben is támogassák a Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó egyesületet felajánlásaikkal!

Az idei évben nagy beruházásra gyűjtünk, mivel a jelenlegi kialakítás nem teszi lehetővé, hogy a fecskendőnk a szertárban legyen elhelyezve, így egy új szerállás kialakítását tűztük ki célul, amelyhez jelenleg az egyesületnek nem áll rendelkezésére a megfelelő anyagi erőforrás. Az új szerállás kialakítása lehetővé fogja tenni, hogy a riasztástól a beavatkozásig eltelt időt percekkel rövidíteni tudjuk, így gyorsabbá, hatékonyabbá válik majd a beavatkozásunk a különböző káreseteknél, amely adott esetben az Önök és családjuk biztonságát, anyagi javaik hatékonyabb védelmét fogja eredményezni.

Támogató nyilatkozatának megtételére még 2013. 05. 21-ig van lehetősége.

Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nevében köszönettel: Baranyi Béla - Jászboldogháza ÖTE parancsnokaAdjon esélyt Önmagának, szeretteinek! Segítsen, hogy a bajban segíteni tudjunk!Adó 1% rendelkező nyilatkozat itt elérhető:

http://nonprofit.hu/niok/html-export/niok_organization/170585

Régebbi hírek >>