Hírek

<< Újabb hírek
2011 évi SZJA 1% felhasználás

2012.11.10 19:36

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átutalta számlánkra az Önök személyi jövedelemadójából felajánlott 1%-nak megfelelő összeget 139.471Ft-ot, amely összeget az egyesület működésére fogunk felhasználni. A Fecskendőnk, szakfelszerelések javítására, vásárlására fogjuk fordítani támogatásukat. Köszönjük támogatásukat, amellyel Önök is hozzájárultak településünk tűzvédelméhez!

TŰZOLTÓSZAKKÖR INDUL

2012.10.15 12:49

Kedves lányok és fiúk FIGYELEM!

Tűzoltószakkör indul a tűzoltószertárban
2012.10.19-én 16:00 órai kezdéssel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A foglalkozásokat vezetik: Baranyi Béla, Papp Gyula, Bajor Zoltán.

Helyszín: STRAND melletti tűzoltószertár (Alkotmány u. 5.)

Időpontok: A szakköri foglalkozások minden hónap első péntekén 16:00 és 18:00 közötti időpontban kerülnek megtartásra.

Érdekesnek találod és kíváncsi vagy a szakköri munkára, akkor akár néhány alkalommal részt is vehetsz foglalkozásainkon. Kedvet kaptál, esetleg bizonytalan vagy? Nem kell azonnal döntened, akár év közben is csatlakozhatsz a tűzoltószakkörhöz!

Ízelítőül néhány gondolat rólunk, ahogyan szakkörös diákjaink látnak minket:
"Sokan nem is tudják, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében immár 5. éve van tűzoltószakkör községünkben, pedig rendkívül élvezetes és hasznos program.
Nem a tankönyvekből, hanem interaktív, játékos módon sajátíthatjuk el a tűzvédelem és a tűzoltás ismeretét.
Az elméleti tudás mellett számos érdekesebbnél érdekesebb gyakorlati feladatok teszik színesebbé a szakköröket.
A szakkör elindulása óta részt vettünk több tűzoltóversenyen, melyen szépen helyt álltak csapataink. Többször voltunk túrázni hazánk gyönyörű helyein. Valamint számos tűzoltóállomásra tekinthettünk be, megnézve az ő munkájukat is.
A szakkörök remek hangulatban zajlanak, de azt nem árt megjegyezni, hogy:
Nem csak szórakozunk, hanem tanulunk is!"
Kobela Szilvia

ÖTE 2012. évi pályázati kiírás

2012.07.10 21:10

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/cms_files/content_116700.pdf

Ismét tűzgyújtási tilalmat rendeltek el megyénkben is

2012.07.04 19:11

Tűzgyújtási tilalom elrendelve
A hatályban lévő tűzgyújtási tilalmak:
Megye Tilalom kezdete Tilalom vége
Baranya 2012 július 04. Visszavonásig!
Veszprém 2012 július 04. Visszavonásig!
Borsod-Abaúj-Zemplén 2012 július 03. Visszavonásig!
Zala 2012 július 03. Visszavonásig!
Pest 2012 június 25. Visszavonásig!
Jász-Nagykun-Szolnok 2012 június 25. Visszavonásig!
Komárom-Esztergom 2012 június 25. Visszavonásig!
Fejér 2012 június 25. Visszavonásig!
Budapest 2012 június 25. Visszavonásig!
Csongrád 2012 június 22. Visszavonásig!
Bács-Kiskun 2012 június 20. Visszavonásig!Erdők tűzvédelme:

Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések következtében gyullad meg az erdő, elsősorban lombos erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat.

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetés következtében keletkeznek, elsősorban erdei és fekete fenyves állományokban, valamint idősebb lombos állományokban.

A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléka(!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletkezik.

A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb őket eloltani, és jóval nagyobb területet érinthetnek, mint korábban.

Az előbbiek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni védelmének kiemelten fontos szerepe van mind az erdőgazdálkodás, mind a tűzvédelem oldaláról.

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom

Aktuális tűzvédelmi információk - Aratás tűzvédelme és a hozzá kapcsolódó betakarítási munkák tűzvédelmi szabályai

2012.06.30 12:48

Tűzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet (erő-és munkagép-, gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, bála-, illetve boglyatüzet) kell eloltaniuk a tűzoltóknak.

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.

Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.


A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.

A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés.

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/

Régebbi hírek >>